Blogi polecane przez autorki

Od razu zaznaczę,że w tej zakładce będziemy umieszczała tylko te blogi, które czytamy i zasługują na to, by je polecić. Wszelki spam w tym miejscu będzie usuwany.

Blogi o podobnej tematyce :

Pamiętniki Z: Upiorna sekwencja
Link: http://lastsurvivor.pl/
Opis: Grupa naukow­ców, których skusiły ogromne pieniądze, pode­j­muje się wyko­na­nia pro­jektu dla irańskiego rządu. Nie od dziś wiadomo, że tego typu bada­nia to codzi­en­ność XXI wieku i wiele kra­jów posi­ada w swym arse­nale broń bio­log­iczną. Tym­cza­sem kilka tysięcy kilo­metrów dalej, młodemu mężczyźnie o imie­niu Alan przyjdzie się zmierzyć ze skutkami fatal­nych decyzji, które pod­jęli przy­wódcy państw w imię zwal­cza­nia sze­roko poj­mowanego ter­ro­ryzmu na świecie.

Zombie pośród nas 
Link:  https://www.facebook.com/zombieposrodnas?fref=nf
Opis: Autor relacjonuje zachowanie samego siebie i swoich przyjaciół, gdy w Polsce wybucha apokalipsa zombie.

1 komentarz: